Español
 • Domů
 • Procvičování
 • Slovesa
 • Diskuze
 • Gramatika
 • Español.czšpanělská slovesa

  Zaregistrovat se

  Přehledy gramatiky

  Rozkazovací způsob

  Imperativo

  Koncovky

    Osoba AR ER IR  
   
  -a -e -e 3. os. čís. jednotné, čas přítomný oznamovací
  vosotros -ad -ed -id Od infinitivu se odtrhne „r“, přidá se „d“
   
  -es -as -as 2. os. j. č., přítomný subjuntiv
  vosotros -eís -aís -aís 2. os. mn. č., přítomný subjuntiv
   
   
  usted -e -a -a 3. os. j. č., přítomný subjuntiv
  ustedes -en -an -an 3. os. mn. č., přítomný subjuntiv

  Nepravidelnosti pro „tú“ v kladném rozkazu

  ser
  ir ve
  decir di
  hacer haz
  poner pon
  salir sal
  tener ten
  venir ven

  + slovesa od těchto odvozená

  Zájmena

  Kladný rozkaz

  Zájmeno se připojuje za sloveso.

  Př.: dime (řekni mi)

  Poznámka: při napojování se zpravidla přidává přízvuk na třetí slabiku od konce

  Vosotros + zvratné zájmeno

  Koncové „d“ se vypouští - neplatí pro ir => id

  Př.: sentaos (sedněte si)

  Záporný rozkaz

  Zájmeno se klade před sloveso.

  Př.: no me lo digas (neříkej mi to)